Nawigacja

Projekty edukacyjne w Gimnazjum

PROJEKT EDUKACYJNY „ SKĄD SIĘ WZIĘŁA BIAŁA DAMA W TUCZYŃSKIM ZAMKU”

W realizacji projektu uczestniczyło dziesięcioro uczniów z klasy II b  i jeden uczeń z klasy II a. Opiekunami projektu była

p. Renata Mikołajczyk i p. Iwona Kreczko.

Głównym celem projektu było rozwijanie u uczniów tożsamości regionalnej i doskonalenie umiejętności językowych i aktorskich.

Zadania, jakie uczniowie podjęli w ramach realizacji projektu to:

 

 •  zebranie materiałów dotyczących historii rodu Wedlów – Tuczyńskich.
 • przygotowanie scenariusza inscenizacji
 • przygotowanie strojów.
 • przygotowanie dekoracji.
 • praca nad inscenizacją.

 

W pracach plastycznych przygotowujących dekoracje, stroje i rekwizyty, uczniowie kierowali się własną pomysłowością, inwencją twórczą i wyobraźnią. Dużo pracy zajęło im przygotowanie inscenizacji, podczas której młodzi aktorzy odkrywali własne możliwości i uzdolnienia artystyczne.

Przygotowanie inscenizacji wymaga wielostronnej aktywności wszystkich uczniów i tych uzdolnionych i tych mniej zdolnych,  a przedstawienie jej na forum szkoły dało uczniom satysfakcję oraz poczucie sukcesu.

 

Tematem drugiego projektu było przygotowanie klipu filmowego  z przedstawienia „ Skąd się wzięła Biała Dama w tuczyńskim zamku”. Opiekunem projektu był p. Krzysztof Mikołajczyk, a uczestnikami dwoje uczniów z klasy II b.

Uczniowie na bieżąco dokumentowali etapy pracy nad inscenizacją, począwszy od przygotowania dekoracji poprzez próby, a skończywszy na samym przedstawieniu.

Efekty ich pracy przedstawia zamieszczony poniżej klip filmowy.

https://www.youtube.com/watch?v=ZClmK5jAgHg

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
  ul.Szkolna 41
  78-640 Tuczno
 • (67)2593360

Galeria zdjęć