Nawigacja

RADA PEDAGOGICZNA RADA RODZICÓW ZAJĘCIA POZALEKCYJNE PUBLIKACJE NAUCZYCIELI OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

O szkole

RADA PEDAGOGICZNA

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Wedlów - Tuczyńskich w Tucznie

 

Dyrektor  - Izabela Krajnik.

 Zastępca dyrektora - Piotr Szupieńko.

Sekretarz - Jadwiga Szmyt

Pedagog szkolny - Honorata Stocka 

Edukacja wczesnoszkolna - Elżbieta Błądek; Anna Martenka; Joanna Perskiewicz; Irena Podkrzycka, Dorota Cybulska.

Język polski - Monika Głuszek; Renata Mikołajczyk; Elżbieta Witkowska; Danuta Kityńska, Magdalena Lewandowska

Język angielski - Aneta Stańczyk;Radosław Koltermann; Magdalena Stejbach

Język niemiecki- Małgorzata Irzycka; Joanna Perskiewicz.

Religia - ksiądz Jerzy Dalak; siostra Regina  - Regina Jamrożek.

Historia/WOS - Jolanta Szczotkiewicz; Małgorzata Irzycka; Dorota Cybulska; Arkadiusz Moliński.

Biologia - Elżbieta Janiak; Bożena Oleksiak Urbanowska.

Przyroda -  Izabela Krzyszkowska; Bożena Oleksiak - Urbanowska, Elżbieta Janiak

Geografia - Elżbieta Janiak

Matematyka - Dorota Kriger; Janina Szupieńko; Paweł Grandtke; Joanna Grandtke.

Fizyka - Piotr Szupieńko; Paweł Grandtke.

Chemia - Izabela Krzyszkowska.

Informatyka/Technika - Joanna Grandtke; Tadeusz Marcyniuk; Arkadiusz Moliński; Paweł Grandtke; Lidia Barej.

Muzyka - Danuta Kityńska.

Plastyka - Magdalena Lewandowska; 

Zajęcia artystyczne - Magdalena Lewandowska; Lidia Barej.

WDŻ - Małgorzata Tereszczak

Biblioteka - Małgorzata Tereszczak

Świetlica - Grażyna Kędziora; Jolanta Szczotkiewicz; Bożena Oleksiak Urbanowska; Małgorzata Winkler;

Wychowanie Fizyczne - Jarosław Giza; Grzegorz Kowalczuk; Tadeusz Marcyniuk; Małgorzata Winkler

Edukacja dla bezpieczeństwa - Małgorzata Winkler; Grzegorz Kowalczuk.

Logopeda - Jadwiga Stańczyk

Wychowanie przedszkolne - Monika Kwolik; Kamila Kwiatkowska Gradek

Doradztwo zawodowe - Honorata Stocka

 

 

 

 

                                                                 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
    ul.Szkolna 41
    78-640 Tuczno
  • (67)2593360

Galeria zdjęć