Nawigacja

Szkolny Klub Bezpieczeństwa

 

W Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie działa Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Klub został utworzony w ramach udziału w projekcie „RENAULT-BEZPIECZEŃSTWO I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH”. Celem SKB jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród społeczności lokalnej w szkole, jak i poza nią.

 

Szkolny Klub Bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie

W ramach działania klubu uczniowie spotykają się w świetlicy szkoły podstawowej. W czasie spotkań  pracują warsztatowo. Wypełniają pakiety edukacyjne „Droga i ja”, tworzą plakaty na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, biorą czynny udział w dyskusjach. Wszystkie działania realizowane są wg harmonogramu SKB. Poza tym, uczniowie klas 1- 3 szkoły podstawowej, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem PKS, otrzymali kamizelki odblaskowe i gadżety.

W świetlicy szkolnej dzieci biorą udział w mini szkoleniach na temat bezpiecznej drogi na przystanek.

 

 

W miesiącu grudniu 2012 r. Członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przeprowadzili akcję informacyjną dotyczącą zachowania się w szkole oraz zasad bezpieczeństwa.

Członkowie wykonali plakaty "STOP PRZEMOCY", "Magiczne słowa - PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM", "POZWÓL SIĘ WYPOWIEDZIEĆ INNYM! NIE PRZERYWAJ, SŁUCHAJ" i gazetkę - Dobre wychowanie".

Plakatami oznaczone zostały również toalety : "OPUSZCZAJĄC TOALETĘ -ZGAŚ ŚWIATŁO", "ZANIM WYJDZIESZ-UMYJ RĘCE", "POMAGAJMY ZIEMI CODZIENNIE - OSZCZĘDZAJMY WODĘ-ZAKRĘCAJ KRAN", "ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ".


koordynatorzy SKB  Magdalena Lewandowska i Marzena Domańska

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
    ul.Szkolna 41
    78-640 Tuczno
  • (67)2593360

Galeria zdjęć