Nawigacja

Świetlica szkolna

 

 

 

ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH OD  JEST OD  06.45-15.30

 

Zespół Szkół im. Wedlów- Tuczyńskich w Tucznie

Szkoła podstawowa

Rozkład dnia w świetlicy szkolnej

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

W godzinach przedpołudniowych, nauczycielki świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom (np. absencja nauczycieli, dojeżdżający uczniowie klas starszych). Świetlica jest przyjazna i "otwarta", dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

7.00 - 8.00

 • Gry i zabawy dowolne w kącikach.
 • Czytanie czasopism / lektura własna.
 • Przygotowanie się do zajęć.

 

8.00 - 11.30

 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne.
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne.
 • Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe.
 • Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci.
 • Spacery, zabawy na powietrzu.

 

11:30 – 14:45

 •  Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.
 •  Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
 •   Zabawy sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne/zabawy z chustą animacyjną.
 •  Różne formy pracy z książką.
 •  Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 •  Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
 •  Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 •  

Ramowy rozkład dnia jest dokumentem podlegającym modyfikacjom

zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

 Odpoczynek i zabawy dowolne.

 •  Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 •  Porządkowanie sal świetlicowych.
 • Porządkowanie i wietrzenie sali.

 

Reguły zachowania w świetlicy szkolnej.

 1. Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 2. Używamy form grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 3. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
 4. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 5. Wypowiedzi innych osób nie oceniamy i nie krytykujemy.
 6. Pomagamy sobie wzajemnie.
 7. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych.
 8. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.
 9. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
 10. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
 11. Przed posiłkiem myjemy ręce.
 12. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Wedlów-Tuczyńskich w Tucznie
  ul.Szkolna 41
  78-640 Tuczno
 • (67)2593360

Galeria zdjęć